Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΑΠΟ ΠΟΥ ....ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ;
Ερμής ο Τρισμέγιστος - Ιερός Λόγος


Δόξα πάντων ό Θεός... αρχή των όντων ό Θεός...

Αδιορίστων δε όντων απάντων και ακατασκευάστων...

Ην γαρ σκότoς άπειρον έν αβύσσω και ύδωρ και πνεύμα λεπτόν νοερόν, δυνάμει θεία όντα έν χάει.

Ανείθη δη φώς άγιον και επάγη ύφ άμμω εξ υγράς ουσίας στοιχεία... Και ώφθη oυρανός έν κύκλοις επτά... και θεοί ταίς έν άστρων ιδέαις οπτα­νόμενοι...

Και εγένετο θηρία τετράποδα και ερπετά και ένυδρα και πτηνά και πάσα σπορά ένσπoρoς και χόρτoς και άνθους παντός χλόη...

Τάς τε γενέσεις ανθρώπων εις έργων θείων γνώσιν...

Και πληθος ανθρώπων... εις το αυξά­νεσθαι εν αυξήσει και πληθύνεσθαι εν πλήθει.


H κατα Βίβλον ΓΕΝΕΣΙΣ .... πολλούς αιώνες μετά..:Έν αρχή εποίησεν ό Θεός τον ουρα­νόν και την γήν.

η δέ γη ήτο άμορφος και έρημος.

Και σκότoς επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων...

Γεννηθήτω φώς... γεννηθήτω στερέω­μα ανά μέσον των υδάτων... Εποίησεν ό Θεός τον ουρανόν... Και τους αστέρας εν τω στερεώματι..

Και είπεν ό Θεός, ας βλαστήση ή γη χλωρόν χόρτον κάμνοντα σπόρον..­νήκτα έμψυχα και πετεινά... κτήνη και ερπετά και ζώα...

Και εποίησεν ό Θεός τον άνθρωπον­ αυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι...

Τα συμπεράσματα δικά σας...
http://www.ellinikoarxeio.com/2010/12/ermis-trismegistos-ieros-logos.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου